รมว.เฮ้ง ควง 2 อธิบดีลงระนอง ตรวจเยี่ยมศูนย์ CI ศูนย์ PIPO บริหารจัดการต่างด้าวทั้งระบบ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมงระนอง (Port In – Port Out : PIPO) จังหวัดระนอง โดยมี นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ให้การต้อนรับ ณ ด่านตรวจประมงระนอง และตรวจเยี่ยมศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตให้ทำงาน และออกเอกสารรับรองบุคคล จังหวัดระนอง (Certificate of Identity : CI) เพื่อตรวจเยี่ยมขั้นตอนการให้บริการและติดตามการทำงานของข้าราชการภายในศูนย์

นายสุชาติ กล่าวว่า รัฐบาล ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานรวมทั้งการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน ในวันนี้ผมพร้อมด้วยท่านอธิบดีกรมการจัดหางาน ท่านอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงได้ลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ PIPO และศูนย์ CI เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รัดกุม เข้มงวด เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน และการทะลักของแรงงานที่ลักลอบเข้ามาทำงานในประเทศไทยหลังการเปิดประเทศ ซึ่งกระทรวงแรงงานยึดเป็นแนวทางการทำงานมาโดยตลอด

ในวันนี้นอกจากการตรวจเยี่ยม ติดตามการทำงาน และให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่แก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานแล้ว ยังตั้งใจลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาผู้ประกอบการ และชี้แจงทำความเข้าใจกับนายจ้างที่ใช้แรงงานข้ามชาติ เพื่อสามารถปฏิบัติตามแนวทางการปรับลดมาตรการการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) และการดำเนินการตามขั้นตอนที่มติครม.กำหนดได้อย่างถูกต้อง

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า สำหรับสถานการณ์ด้านแรงงานต่างด้าวของจังหวัดระนอง มีแรงงานข้ามชาติที่ได้รับอนุญาตทำงานอยู่ในพื้นที่ จำนวน 34,111 คน มีการยื่นแบบคำร้องขอนำแรงงานสัญชาติเมียนมามาทำงานในประเทศ ตาม MOU ผ่านทางจังหวัดระนองแล้ว 2,234 และการนำเข้าแรงงานข้ามชาติตาม MOU หลังปรับมาตรการ จำนวน 222 คน เป็นชาย 212 คน และหญิง 10 คน อยู่ในกิจการก่อสร้าง 192 คน และกิจการต่อเนื่องการเกษตร 30 คน โดยมีการจัดเตรียมศูนย์กักกันแบบ OQ รองรับแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานตาม MOU และตามมาตรา 64 ไว้จำนวน 5 แห่ง รองรับแรงงานข้ามชาติได้สูงสุดครั้งละ 930 คน ผลการดำเนินการของศูนย์ CI ออกเล่ม 40,387 ฉบับ อนุมัติใบอนุญาตทำงาน 10 ฉบับ เปลี่ยนแปลงรายการ 33,884 ครั้ง

ส่วนผลการดำเนินการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออก เรือประมง จังหวัดระนอง (Port In – Port Out : PIPO) แจ้งเข้า – ออกเรือ รวม 4,418 ครั้ง แจ้งเข้าแรงงานทั้งสิ้น 22,017 คน ประกอบด้วย คนไทย 3,912 คน แรงงานข้ามชาติ 18,105 คน แจ้งออกแรงงานทั้งสิ้น 22,050 คน ประกอบด้วย คนไทย 3,828 คน แรงงานข้ามชาติ 18,222 คน