กรมพัฒนาที่ดินเข้าร่วมการประชุมสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก ครั้งที่ 10

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 -20.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน ได้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก ครั้งที่ 10 (10th Global Soil Partnership Plenary Assembly: 10th GSP PA) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Virtual meeting) โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากทุกภูมิภาคทั่วโลก ได้แก่ แอฟริกา เอเชีย ยุโรป ลาตินอเมริกาและคาริปเบียน ตะวันออกใกล้และแอฟริกาเหนือ อเมริกาเหนือ และแปซิฟิก

พร้อมด้วย นายธนวรรษ เทียนสิน อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโรม ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินในนามประเทศไทยชื่นชม ITPS ที่จัดงานสัมมนาระดับโลกที่จะช่วยยกระดับการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทสำคัญของดินในด้านความมั่นคงด้านอาหารและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และไทยเสนอให้ GSP จัด symposium เรื่อง data quality เพื่อทำให้ข้อมูลที่จะนำไปใช้ต่อยอดเป็นมาตรการจัดการดินต่างๆ มีคุณภาพ ถูกต้องและเชื่อถือได้