เอสซีจี แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

กรุงเทพฯ : 25 พฤษภาคม 2565 – เอสซีจี มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565  เป็นต้นไป

นางจันทนิดา สาริกะภูติ   เป็น   ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

นางจันทนิดา สาริกะภูติ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนและการเงิน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)