สรุปปริมาณฝนสะสมรายวันที่ผ่านมา (23 พ.ค. – 25 พ.ค. 2565)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 มีฝนตกอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงหนัก ปริมาณฝนสูงสุด(ฝนหนัก) วัดได้ 48.2 มม. ที่ จ. สกลนคร

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ปริมาณฝนเพิ่มขึ้น บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ปริมาณฝนสูงสุด(ฝนหนัก) วัดได้ 66.0 มม. ที่ จ. นครนายก

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ปริมาณฝนลดลง ปริมาณฝนสูงสุด(ฝนหนัก) วัดได้ 44.0 มม. ที่ จ. ยโสธร