กรมทางหลวงชนบท เร่งบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเดินทางหลังเกิดอุทกภัย ติดตั้งสะพานเบลีย์บนถนนสาย มส.3005 จ.แม่ฮ่องสอนแล้วเสร็จ

กรมทางหลวงชนบท เร่งบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเดินทางหลังเกิดอุทกภัย ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ติดตั้งสะพานเบลีย์บนถนนสาย มส.3005 จ.แม่ฮ่องสอน แล้วเสร็จ ช่วยอำนวยความสะดวกปลอดภัยให้ประชาชนสัญจรผ่านได้ในเบื้องต้น

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยแขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน หมวดบำรุงทางหลวงชนบทแม่สะเรียง เร่งบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเดินทางให้กับประชาชนหลังเกิดเหตุอุทกภัย ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องและลมกระโชกแรงในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดกระแสน้ำป่าไหลหลากกัดเซาะคอสะพานบริเวณทางหลวงชนบทสาย มส.3005 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 – บ้านต้นงิ้ว อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ช่วง กม.ที่ 11+900)

โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) และแขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน ได้เข้าซ่อมแซมเส้นทางพร้อมติดตั้งสะพานเบลีย์ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรผ่านได้ก่อนชั่วคราว เมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติจะดำเนินการหารือแนวทางการแก้ไขฟื้นฟูและป้องกันผลกระทบจากอุทกภัยในระยะยาวต่อไป

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ โดย ทช.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งประชาชนสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146