การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดทำโครงการ Upskill Reskill เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีให้กับผู้บริหารและพนักงาน ททท.

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดทำโครงการ Upskill Reskill เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีให้กับผู้บริหารและพนักงาน ททท. พร้อมสร้างอนาคตใหม่ให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกับ 2 ผู้เชี่ยวชาญในด้านดิจิทัลอย่าง Bitkub และ MVP ในงานสัมมนาโครงการ Upskill Reskill หลักสูตรการพัฒนาแนวคิดตลาดการท่องเที่ยว “Value over Volume” ด้วยเทคโนโลยี Blockchain และ Metaverse นำทีมโดย คุณท็อป – จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา , คุณปริญญ์ เสถียรปกิรณกรณ์ , คุณสำเร็จ วจนะเสถียร , คุณชีวิน ศิริศักดิ์ , คุณพงศกร อุดมบัว และอีกมากมาย

Upskill Reskill พร้อมกันได้เลยตอนนี้! ที่ Youtube channel : Amazing Thailand

https://youtu.be/qzidRbIr9tQ

#UpskillReskill #TAT #Bitkub #MVP