สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 26 พ.ค. 65

+ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่ง

+ ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักบริเวณ จ.เชียงราย (102 มม.) จ.ประจวบคีรีขันธ์ (70 มม.) และ จ.มหาสารคาม (63 มม.)

+แม่น้ำสายหลัก น้ำน้อยถึงปกติ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนแม่น้ำโขง มีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

+ ปริมาณน้ำ แหล่งน้ำทุกขนาด 46,224 ล้าน ลบ.ม. (56%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 40,281 ล้าน ลบ.ม. (56%) เฝ้าระวังน้ำน้อย บริเวณภาคเหนือ (2 แห่ง)

+ กอนช. ประกาศฉบับที่ 15/2565 แจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ในช่วงวันที่ 25 – 26 พ.ค. 65 ขอให้ จ.เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงและแจ้งเตือนให้ประชาชนที่สัญจรและประกอบกิจกรรมในบริเวณแม่น้ำโขง รวมทั้งผู้ที่อาศัยในพื้นที่บริเวณดังกล่าว ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเตรียมการเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำในแม่น้ำโขงอย่างฉับพลัน

+ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนนี้ เนื่องจากปริมาณฝนภาพรวมในปีนี้จะมากกว่าค่าเฉลี่ย สั่งการให้ สทนช. บูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) เร่งแผนปฏิบัติการตาม 13 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565 อย่างเคร่งครัด รวมถึงประสานหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและบรรเทาสถานการณ์เนื่องจากฝนตกหนักในหลายพื้นที่ตลอดฤดูฝนนี้

ทั้งนี้ กอนช. เน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสภาพความมั่นคง ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารชลศาสตร์/ระบบระบายน้ำ สถานีโทรมาตรให้พร้อมใช้งาน ตามมาตรการที่ 4 หากจำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มขึ้นจากทางระบายน้ำล้น (Spillway) และแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายน้ำด้วย