รองอธิบดี พด. ร่วมเปิดงาน AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA 2022 โชว์ศักยภาพ Smart Farming

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร ร่วมพิธีเปิดงาน AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA 2022 : งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลทางการเกษตรแห่งภูมิภาคเอเชีย แสดงปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  นวัตกรรมด้านการปลูกพืชผัก ไม้ผล ดอกไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย และ โซน Thailand Smart Farming Pavilion โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมเป็นเจ้าภาพ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565 โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ถ่ายทอดสดผ่านทางระบบออนไลน์) ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ณ ฮอล 101-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

จากนั้น นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอลงกรณ์ พลบุตร เยี่ยมชมนิทรรศการในงาน AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA 2022 ซึ่งภายในงานมีการนำเสนอเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น  เทคโนโลยีโรงเรือนเกษตร ระบบน้ำ การเพาะต้นกล้าเมล็ดพันธุ์และเคมีภัณฑ์ครบวงจร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกร ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ  และการจัดแสดงเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตรที่ทันสมัย

ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดิน โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ได้ นำเสนอ AI CHATBOT น้องดินดี ผู้ช่วยอัจฉริยะของกรมพัฒนาที่ดิน ไปร่วมจัดนิทรรศการในงาน เพื่อให้บริการข้อมูลด้านการพัฒนาที่ดิน  คำแนะนำในการจัดการดิน  และการเลือกพืชให้เหมาะสมกับดินเพื่อลดต้นทุกนการเพาะปลูก และ การตอบคำถามด้านการเกษตรอย่างชาญฉลาด ด้วยระบบโต้ตอบอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชัน Line  หรือ Facebook Messenger พร้อมด้วย สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ได้นำระบบ E-Service การตรวจสอบดินเพื่อการเกษตร

ซึ่งให้บริการวิเคราะห์ดิน เกษตรกรสามารถยืนคำขอรับบริการผ่านระบบออนไลน์ และส่งตัวอย่างดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และสิ่งปรับปรุงดินไปยังห้องปฏิบัติการของกรมฯทั้ง 13 แห่ง เพื่อวิเคราะห์ สามารถตรวจสอบผลการวิเคราะห์ และคำแนะนำการจัดการดินผ่านระบบออนไลน์  เป็นการวางรากฐานการทำเกษตรอัจฉริยะของประเทศอย่างเป็นระบบ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปสู่อุตสาหกรรมอาหารที่ยั่งยืน ตามนโยบายเทคโนโลยีการเกษตร 4.0 ของกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งนำเทคโนโลยีทางการเกษตรและระบบดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือในการเชื่อมต่อระหว่างเกษตรต้นน้ำสู่ปลายน้ำอย่างสมบูรณ์

ในส่วนจัดนิทรรศการของกรมพัฒนาที่ดินมีผู้ร่วมงานทั้งคนไทยและต่างชาติให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง กรมพัฒนาที่ดินได้ร่วมการบรรยายพิเศษ โดยนายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในหัวข้อ “Soil Investigation : ดินอัจฉริยะ” ซึ่งจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-13.30 น.

ทั้งนี้ มีหมอดินอาสาจากจังหวัดสมุทรปราการและพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมชมงาน AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA 2022 กว่า 100 คน ตลอดระยะเวลาการจัดงาน 3 วัน