ผู้ทุพพลภาพ ปลื้ม รมว.เฮ้ง ส่ง ‘คณะที่ปรึกษา’ เยี่ยมถึงบ้านพักอำเภอไทรน้อย

Featured Video Play Icon

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ ดร.จำลอง ช่วยรอด คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางชวนพิศ วิระวงษ์นุสร ประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี และนางสาวปาริชาต พิพัฒน์วัชรโสภณ หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง ลงพื้นที่มอบของเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประกันตนทุพพลภาพ ในพื้นที่อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ดร.จำลอง ช่วยรอด คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน และนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยลูกจ้างผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยทุพพลภาพ

โดยในวันนี้ได้มอบหมายให้ ผมพร้อมท่านประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี และคณะลงพื้นที่เพื่อมอบของเยี่ยมให้กับผู้ประกันตนทุพพลภาพ จำนวน 2 ราย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ทุพพลภาพและครอบครัวตามนโยบายกระทรวงแรงงาน ให้แก่

นายเอี้ยงง้วน แซ่นิ้ม อายุ 77 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ทุพพลภาพเนื่องจากเส้นเลือด ในสมองแตก แขน – ขา อ่อนแรง อัมพฤกษ์ซีกขวา สำนักงานประกันสังคมได้จ่ายสิทธิประโยชน์เงินทดแทน การขาดรายได้ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2546 ปัจจุบันได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 3,999 บาท เงินบำเหน็จชราภาพเบื้องต้น 1,920 บาท และค่ารักษาพยาบาลทุกเดือน พร้อมค่าเดินทาง

นายกีรติ ฟักเจริญอายุ 67 ปี เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ทุพพลภาพเนื่องจากเส้นเลือดในสมองแตก แขน – ขา อ่อนแรง สามารถลุกยืน ทรงตัวและเดินได้ แต่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วย พูดสื่อสารได้ สำนักงานประกันสังคม ได้จ่ายสิทธิประโยชน์เงินทดแทนการขาดรายได้ ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2553 ปัจจุบันได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 2,400 บาท เงินบำเหน็จชราภาพพร้อมดอกผล เป็นจำนวนเงิน 26,010.81 บาท และค่ารักษาพยาบาลทุกเดือน พร้อมค่าเดินทาง นอกจากนี้ ได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้ทุพพลภาพ

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม พร้อมดูแลผู้ประกันตนทุพพลภาพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะผู้ประกันตนทุกคนคือครอบครัวประกันสังคม