นางนิกร แก้ววิสัย เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ประจำปี 2565

นางนิกร แก้ววิสัย อายุ 57 ปี เกษตรกรบ้านหนองกุง หมู่ที่ 1 ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ประจำปี 2565 เป็นเกษตรกรหม่อนไหมที่มีความโดดเด่นหลายด้าน มีองค์ความรู้ในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครบวงจรและถ่ายทอดให้แก่ผู้ที่สนใจเป็นผู้นำเกษตรกรที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถสร้างผลผลิตด้านหม่อนไหมตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำที่มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างรายได้ให้ครอบครัวและสมาชิกในกลุ่มได้อย่างยั่งยืน

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02bMALAfZz98vxHRh7hnPqFrCKRjWq77pDwabmMU8Bn8aBzvLu6bJSf3eoGparKNcgl&id=100064623312505