เตรียมตัวให้พร้อม!! ก.แรงงาน จับมือ เอกชนรายใหญ่ ส่งช่างเชื่อมฝีมือไปทำงานซาอุ ล็อตแรก มิ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด และคณะ พร้อมด้วยผู้แทนธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM Bank ในโอกาสเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อหารือแนวทางการสนับสนุนและเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนากำลังแรงงานให้มีทักษะฝีมือให้ตรงกับความต้องการของนายจ้างและสถานประกอบการซาอุดีอาระเบียในประเด็นความร่วมมือจากภาครัฐในการจัดหาแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือ ตำแหน่งงานที่ต้องการและความพร้อมของสถานประกอบการในซาอุดีอาระเบีย

โดยมี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมด้วย ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน

นายสุชาติ กล่าวว่า กระทรวงแรงงานขอบคุณบริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับน้ำมันและก๊าซธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งในซาอุดีอาระเบียและกลุ่มประเทศอาหรับ ที่ได้มาหารือในวันนี้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลถึงความพร้อมในความร่วมมือสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในซาอุดีอาระเบีย ซึ่งทราบว่าบริษัทได้ดำเนินธุรกิจในซาอุดีฯ มานานกว่า 10 ปี จึงมีความเชี่ยวชาญและความพร้อมในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในซาอุดีอาระเบีย สำหรับตำแหน่งงานบริษัทที่ต้องการ ได้แก่ วิศวกร ช่างเชื่อมในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับน้ำมันและก๊าซนอกชายฝั่งและชายฝั่ง จากการหารือบริษัทมีแผนงานที่จะจ้างแรงงานไทยระดับฝีมือในตำแหน่งวิศวกร ช่างเชื่อม ผู้ควบคุมหุ่นยนต์ใต้น้ำ นั้น

เบื้องต้นได้แบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะสั้น จะเริ่มจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในซาอุดีอาระเบียชุดแรกในเดือนมิถุนายน 2565 นี้ ในตำแหน่งช่างเชื่อมประมาณ 50 – 60 คน โดยกระทรวงแรงงานได้ประกาศรับสมัครและคัดเลือกแรงงานไทยที่แจ้งความประสงค์ไว้แล้ว ส่วนในระยะกลาง จะบูรณาการความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาทักษะแรงงานไทยในสาขาช่างเชื่อม การใช้สถานที่ฝึกทักษะของสถาบันฯ และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และในระยะยาว จะได้มีการขยายเป้าหมายการจัดส่งแรงงานไทยเพิ่มขึ้น ทั้งในตำแหน่งวิศวกร ช่างเชื่อม และผู้ควบคุมหุ่นยนต์ใต้น้ำ ตลอดจนการร่วมพัฒนาทักษะฝีมือให้แรงงานไทยตรงกับความต้องการของซาอุดีอาระเบียและกลุ่มประเทศอาหรับ

ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการเดินทางไปทำงานที่ประเทศซาอุฯ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ toea.doe.go.th สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือหากสนใจเข้ารับการฝึกอบรมหรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สอบถามข้อมูลได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน