✨ จ.พิจิตร เตรียมประชาพิจารณ์เตรียมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีประชาพิจารณ์ก่อสร้างถนนรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565

24 พฤษภาคม 2565 นายไพบูลย์ ณะ บุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อเตรียมประชาพิจารณ์โครงการก่อสร้างถนนรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษาเข้าศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตร ในวันที่ 27 พฤษภาคม เวลา 10.00 น ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

ผู้ว่าพิจิตร เชิญชวนชาวพิจิตร แสดงความคิดเห็นในเวทีประชาพิจารณ์ดังกล่าว โดยถนนรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา และเกิดประโยชน์ด้านความปลอดภัยและประหยัดเวลาในการสัญจรเข้าออกของประชาชนผู้มาติดต่อราชการรวมทั้งข้าราชการที่ปฏิบัติงานในศาลากลางจังหวัดพิจิตรคาดว่าใช้งบประมาณก่อสร้าง 61 ล้านบาทเศษ

ส.ปชส.พิจิตร // ภาพ/ข่าว
24-05-65