นายกรัฐมนตรีชื่นชมงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย “สืบศิลป์ถิ่นอีสาน ESAN DO DEE” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายกรัฐมนตรีชื่นชมงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย “สืบศิลป์ถิ่นอีสาน ESAN DO DEE” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว งานวิสาขปุณณมีปูชา ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู ทะเลธุงอีสาน ปี 2565 ณ จ.กาฬสินธุ์ มีผู้ร่วมงานกว่า 2.2 แสนคน สร้างงาน-รายได้แก่ผู้ประกอบการ 910 ราย คณะนักแสดง 39 คณะทั้งหมด 3,046 คน ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนกว่า 52 ล้านบาท

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวภายหลังเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ทำเนียบรัฐบาลว่า ที่ประชุมรับชมวีดิทัศน์และรับทราบผลการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภายใต้ชื่องาน “สืบศิลป์ถิ่นอีสาน ESAN DO DEE” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และงานวิสาขปุณณมีปูชา ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู ทะเลธุงอีสาน ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2565 ณ โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยาง พระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)ได้ขับเคลื่อนนโยบายโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG และผลักดัน “Soft Power” ความเป็นไทยและอุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 5F ได้แก่

1. อาหาร (Food)

2.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film)

3.ผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่น (Fashion)

4.มวยไทย (Fighting)

5.การอนุรักษ์และขับเคลื่อน เทศกาล ประเพณีสู่ระดับโลก(Festival) ภายใต้แนวคิดวัฒนธรรม “ทำดี ทำงาน ทำเงิน” เพื่อส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างเศรษฐกิจฐานราก สร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชนและประเทศ

ดังนั้น วธ.ร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและประชาชนจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทยฯขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และยกระดับการท่องเที่ยวงานเทศกาลวิสาขปุณณมีปูชา ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู ทะเลธุงอีสานประจำปี 2565 ให้เป็นที่รู้จักระดับชาติและนานาชาติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า การจัดงานครั้งนี้นับเป็นงานบุญครั้งใหญ่ที่รวบรวมพลังศรัทธาของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้ง 18 อำเภอ ภายในงานนี้มีธุงมากกว่า 1,600 ต้น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความดีงามและความเป็นสิริมงคล รวมทั้งมีพิธียกอ้อยอครูไหว้ครูหมอลำและศิลปินพื้นบ้านอีสานโดยเป็นครั้งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสืบสาน สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประกอบอาชีพนักแสดง

และมีกิจกรรมประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีบวงสรวงพระธาตุยาคู พิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานเพื่อสรงน้ำพระธาตุยาคู ขบวนแห่สักการะและรำบูชาพระธาตุยาคู พิธีทำบุญตักบาตรและเวียนเทียน เนื่องในงานเทศกาลวิสาขปุณณมีปูชา การแสดงประกอบแสง สี เสียงมหรสพโขน การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานจาก 20 จังหวัด การแสดงแบบผ้าไทยและผ้าไทยร่วมสมัย“ภูษาศิลป์จากท้องถิ่นสู่สากล” เสวนาวิชาการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย Community Cultural Product of Thailand (CCPOT) จาก 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลาดโบราณ ด่านทวารวดี ช้อป ชิม ชมของดีจาก 18 อำเภอจังหวัดกาฬสินธุ์และการประกวดภาพถ่ายทะเลธุง

นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า ผลการจัดงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงาน 220,945 คน และเกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร ผลิตภัณฑ์และการบริการทางวัฒนธรรม 910 ราย คณะนักแสดงจาก 20 จังหวัด จำนวน 39 คณะ รวม 3,046 คน อีกทั้งสร้างรายได้ ให้แก่ผู้ประกอบการที่พักและอาหารจากการที่มีผู้มาท่องเที่ยวชุมชนและบริการด้านต่างๆในพื้นที่ ทำให้มีรายได้หมุนเวียน 52,094,938 บาท นับเป็นความสำเร็จในการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และเครือข่ายท้องถิ่นที่ร่วมกันส่งเสริมและเชื่อมร้อยความสัมพันธ์ความศรัทธาแห่งศาสนาและศิลปะ วัฒนธรรม ก่อให้เกิดเป็น “Soft Power” สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม สร้างความสุข ความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ท้องถิ่นสู่ระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างแท้จริง

ซึ่งในที่ประชุมภายหลังพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับชมวีดิทัศน์การจัดงานนายกรัฐมนตรีได้แสดงความชื่นชมการจัดงานครั้งนี้ของวธ.ทำได้ดีมากและมีการนำเสนอข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวและตัวเลขรายได้พร้อมสั่งการให้ทุกกระทรวงดำเนินการในลักษณะเดียวกับวธ.