[ข่าวบิดเบือน] ได้กลิ่นควันไฟทั้งที่ไม่มีอะไรไหม้ เข้าข่ายเป็นโรคแฟนโทสเมีย ให้ใช้สเปรย์ปรับอากาศหรือล้างจมูก เพื่อบรรเทาอาการ

จากกรณีคำแนะนำดังกล่าว ทางโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ได้กลิ่นโดยที่ไม่มีแหล่งของกลิ่นนั้นเป็นอาการที่เรียกว่า แฟนโทสเมียจริง ซึ่งอาการที่ไม่ได้จำเพาะกับโรคใดโรคหนึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ แต่การบรรเทาอาการด้วยใช้สเปรย์ปรับอากาศหรือล้างจมูกเป็นคำแนะนำที่ไม่ถูกต้อง

อ่านเพิ่มเติมที่ bit.ly/3yU4nop

AFNC Thailand
24 พ.ค. 65