🌟 สรุป การฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดนนทบุรี ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.00 น.

การฉีดวัคซีนภายในจังหวัด

⬆️ เพิ่มขึ้น +541 โด๊ส

💉 ฉีดสะสม 3,269,613 โด๊ส

เข็ม 1 💉 1,176,246 โด๊ส

เข็ม 2 💉💉 1,120,114 โด๊ส

เข็ม 3 💉💉💉 814,718 โด๊ส

เข็ม 4 💉💉💉💉 158,535 โด๊ส

ผู้อาศัยในจังหวัดนนทบุรี 1,375,773 คน ฉีดวัคซีนสะสม

เข็ม 1 💉 89.71%

เข็ม 2 💉💉 81.42%

เข็ม 3 💉💉💉 59.22%

เข็ม 4 💉💉💉💉 11.52%

👉 ที่มา : ประมวลผลรายบุคคลจากฐานข้อมูลในระบบ MOPH Immunization Center