กรมทางหลวงชนบท เร่งทำความสะอาดถนนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนบนถนนสาย ตก.4007 จ.ตาก เพื่อให้ประชาชนสัญจรผ่านได้อย่างสะดวกปลอดภัย

กรมทางหลวงชนบท เร่งทำความสะอาดถนนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนบนถนนสาย ตก.4007 จ.ตาก เพื่อให้ประชาชนสัญจรผ่านได้อย่างสะดวกปลอดภัย ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยแขวงทางหลวงชนบทตาก หมวดบำรุงทางหลวงชนบทแม่สอด จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทำความสะอาดผิวจราจรที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนทำให้มีดินสไลด์และน้ำท่วมขัง บริเวณถนนทางหลวงชนบทสาย ตก. 4007 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1090 – บ้านพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ที่ได้สั่งการให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาค เร่งดำเนินการจัดการเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนหรืออุทกภัยทันที เพื่อให้เส้นทางกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

อย่างไรก็ตาม ทช.ขอความร่วมมือประชาชน โปรดระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษ โดยประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146