ผู้อำนายการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ เข้าให้นโยบายและทักทายผู้ฝึกอบรมหลักสูตรวิศวกรการเชื่อมสากล (International Welding Engineer-IWE) Module 2

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ โดยศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากล ได้รับเกียรติจากผู้อำนายการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ เข้าให้นโยบายและทักทายผู้ฝึกอบรมหลักสูตรวิศวกรการเชื่อมสากล (International Welding Engineer-IWE) Module 2 ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2565 ผู้รับการฝึก 15 คน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน