กรมทางหลวงชนบท เร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นำเครื่องจักรเข้าถมคอสะพานบริเวณถนนสาย มส.3005 จ.แม่ฮ่องสอน

กรมทางหลวงชนบท เร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นำเครื่องจักรเข้าถมคอสะพานบริเวณถนนสาย มส.3005 จ.แม่ฮ่องสอน หลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เพื่อให้ประชาชนสัญจรผ่านได้ชั่วคราว

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยแขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน หมวดบำรุงทางหลวงชนบทแม่สะเรียง รับมืออุทกภัยต่อเนื่อง เร่งเข้าซ่อมแซมถนนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

โดยได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ พร้อมเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ เข้าดำเนินการถมดินบริเวณคอสะพานบนถนนทางหลวงชนบทสาย มส.3005 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 – บ้านต้นงิ้ว อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน บริเวณ กม.ที่ 11+900 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและมีพายุในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้คอสะพานถูกน้ำกัดเซาะ ปัจจุบันได้ดำเนินการซ่อมแซมเบื้องต้นให้ประชาชนสัญจรผ่านได้ชั่วคราวก่อนแล้ว ซึ่งในช่วงบ่ายวันนี้ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) และแขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน จะเริ่มดำเนินการติดตั้งสะพานเบลีย์เพื่อเพิ่มความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้นต่อไป

สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ (24 พ.ค.65 เวลา 09.00 น.) มีถนนทางหลวงชนบทที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 1 สายทาง คือ ถนนทางหลวงชนบทสาย ชม.4032 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1141 – บ้านท่าวังพร้าว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณ กม.ที่ 10+950 สะพานสบข่า เนื่องจากถูกน้ำกัดเซาะทำให้บริเวณคอสะพานเกิดความเสียหาย ขณะนี้อยู่ระหว่างถมดินบริเวณคอสะพาน คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันนี้

ทั้งนี้ ทช.จะติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดและจะเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลัง ซึ่งหากเกิดเหตุอุทกภัยบริเวณสายทาง ประชาชนสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146