80 ปี กรมการแพทย์ ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต ตอน สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

Featured Video Play Icon

โดย นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

#80ปีกรมการแพทย์ #กรมการแพทย์ #ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต