สถาบันการบินพลเรือน ร่วมจัดแสดงนิทรรศการแนะนำหลักสูตร วันการบินแห่งชาติมองโกเลีย

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการแนะนำหลักสูตร ภายในงาน “Flying-My Future” เนื่องในโอกาสวันการบินแห่งชาติมองโกเลีย ณ Buyant-Ukhaa International Airport, Ulaanbaatar

สำหรับงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้มีการประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการบินในทุกแขนง สายการบินต่างๆ ซึ่ง สบพ. ได้จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์และแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรทั้งภาคพื้นและภาคอากาศ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าอบรมหลักสูตร Aerodrome Control (ADC37) เป็นผู้ให้ข้อมูลกับผู้ที่สนใจ นอกจากนี้ภายในงาน ยังมีการแสดงภาคอากาศ การแสดงเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ และรถยนต์ประเภทต่างๆ ภายในสนามบิน โดยมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก