สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานสากล ISO 9606-1 ให้กับบุคคลทั่วไป จำนวน 13 คน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ โดยศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากล ดำเนินการทดสอบมาตรฐานสากล ISO 9606-1 ให้กับบุคคลทั่วไป จำนวน 13 คน 2 สาขา ISO 9606-1 111 P FW FM1 B t09 PB ml จำนวน 12 คน และ ISO 9606-1 T BW FM1 B s7.1 D168 PH ss nb จำนวน 1 คน