วธ.ผลิตหนังสั้นสร้างสรรค์สังคมชุดใหม่ “น้ำตาในเปลวเพลิง”และ“สู้สุดใจ”

เผยหลังกระแสตอบรับหนังสั้น“ปากดี”และ“10 บาทของครู”ดีเยี่ยม ยอดวิวผ่านสื่อออนไลน์ของวธ.กว่า 5.3 ล้านครั้ง  ผลิตหนังสั้นเพิ่ม 2 เรื่อง “น้ำตาในเปลวเพลิง”และ“สู้สุดใจ” นำเสนอเรื่องราวของคนธรรมดาที่เป็นฮีโร่ในชีวิตจริง ด้วยความมีคุณธรรม ความอดทน เสียสละ  จิตอาสา มีน้ำใจและกตัญญูต่อครอบครัว สถาบัน จนได้รับการชื่นชมเป็นแบบอย่างแก่สังคม เด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไป เตรียมเผยแพร่เร็วๆนี้

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ได้ดำเนินนโยบายตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ( พ.ศ.2559-2564) โดยจัดทำโครงการสร้างภาพยนตร์ส่งเสริมสังคมที่นำเสนอเนื้อหาเข้ากับบริบทวิถีชีวิตของคนไทยในสถานการณ์ปัจจุบันอย่างสร้างสรรค์และมีคุณค่าแก่การยกย่องเชิดชู สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ที่ได้รับชมผ่านมิติด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งนโยบายวธ.ในการเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมเชิงบวกสู่สังคมคุณธรรมในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก ภายใต้แนวคิด “วัฒนธรรมทำดี ทำงาน ทำเงิน”  โดยจัดทำในรูปแบบสื่อภาพยนตร์สั้นส่งเสริมสังคมไทย เพื่อเผยแพร่ไปยังเด็ก เยาวชนและประชาชนอย่างทั่วถึง

ซึ่งในปีที่แล้ววธ.จัดทำโครงการสร้างภาพยนตร์สั้น ระยะที่ 1 จำนวน 2 เรื่อง  ได้แก่ เรื่องที่ 1 “ปากดี” และ เรื่องที่ 2  “10 บาทของครู”เพื่อส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความอดทน เสียสละ มีน้ำใจ และความกตัญญูให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งวธ.ได้เผยแพร่ภาพยนตร์สั้น 2 เรื่องนี้ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ทั้งยูทูป  TikTok และเพจเฟซบุ๊กของวธ. โดยมีกระแสตอบรับเป็นอย่างดีและมียอดผู้เข้าชมภาพยนตร์สั้นทั้ง 2 เรื่องรวมทั้งหมด 5,326,564 ครั้ง รวมทั้งยังได้จัดทำบทบรรยาย เป็นภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เผยแพร่อย่างกว้างขวางในต่างประเทศอีกด้วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ปีนี้วธ.ขับเคลื่อนโครงการสร้างภาพยนตร์สั้น ระยะที่ 2 จำนวน 2 เรื่อง คือ  เรื่องแรก“น้ำตาในเปลวเพลิง” เป็นเรื่องราวของ “พอส” เด็กหนุ่มวัย 18 ปี ผู้มีหัวใจอาสา อยากเป็นอาสากู้ภัยตามรอยของแม่ที่เป็นอาสาของชุมชน พอสหยุดเรียนต่อเพื่อมาดูแลพ่อและเพื่อให้พี่ชายได้เรียน ต่อมาพอสเสียชีวิตเพราะเข้าไปช่วยดับเพลิงในโรงงานที่ถูกไฟไหม้ แม้ต้องสูญเสียลูกชายแต่แม่ของพอสก็ภูมิใจในความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของลูกชาย

และเรื่องที่สอง “สู้สุดใจ” เป็นเรื่องของ“แสตมป์”เด็กสาวนักชกมวยสากลที่ต่อสู้เพื่อความฝันและครอบครัว “แสตมป์”กลับมาชกมวยอีกครั้ง หลังจากหยุดชกไปนาน แต่การชกครั้งนี้เป็นการเดิมพันอนาคตอาชีพบนสังเวียนของเธอซึ่ง“ครอบครัว”และ“ความฝัน” เป็นพลังใจสำคัญ ทำให้แสตมป์ฮึดสู้ชกมวยแบบสุดใจเพื่อชัยชนะ ขณะนี้วธ.ถ่ายทำภาพยนตร์ทั้ง 2 เรื่องนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเตรียมที่จะเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความอดทน มีจิตอาสา เสียสละ มีน้ำใจ และความกตัญญูให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อเป็นแบบอย่างแก่สังคม