รายงานสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำ ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2565

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ขอรายงานสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำ ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ดังนี้

1. ประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ
ตามประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 14/2565 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 กองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้แจ้งเตือนระดับน้ำในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอยู่เดิมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในช่วงวันที่ 19 – 25 พฤษภาคม 2565 บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน ตาก อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี นครราชสีมา ชัยภูมิ บึงกาฬ หนองคาย อุดรธานี สกลนคร นครพนม กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี กรุงเทพมหานคร สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก ระยอง จันทบุรี ตราด ระนอง พังงา และภูเก็ต

2. ผลการดำเนินงานตามมาตรการรองรับ ฤดูฝน ปี 2565
กรมชลประทาน เตรียมก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลําไตรมาศ จ.พังงา โดยมีแผนดำเนินการก่อสร้างในปี 2565-2568 หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนไว้ใช้เสริมการเพาะปลูกในฤดูฝนหากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง และการปลูกพืชไร่ในฤดูแล้ง ซึ่งมีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 6,350 ไร่ และยังใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร รวมถึงการบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอทับปุดและพื้นที่ใกล้เคียง ต่อไป

3. สภาพอากาศ
การคาดการณ์สภาพอากาศ วันที่ 21-22 พ.ค. 65 พบว่า หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเทศไทย ประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล และภาคใต้

4. ผลการจัดสรรน้ำ (สะสมตั้งแต่ 1 พ.ค. 65 ถึงปัจจุบัน)
4.1 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถจัดสรรน้ำได้มีจำนวน 35 แห่ง มีปริมาณน้ำใช้การทั้งสิ้น 15,745 ล้าน ลบ.ม. (33%) มีแผนการจัดสรรน้ำ 14,735 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีการจัดสรรน้ำแล้ว 2,371 ล้าน ลบ.ม. (16%)
4.2 พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีอ่างเก็บน้ำที่สามารถจัดสรรน้ำได้มีจำนวน 4 แห่ง (เขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักฯ) มีปริมาณน้ำใช้การทั้งสิ้น 3,224 ล้าน ลบ.ม. (18%) มีแผนการจัดสรรน้ำ 4,000 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีการจัดสรรน้ำแล้ว 647 ล้าน ลบ.ม. (16%)

5. การเตรียมความพร้อมและการให้ความช่วยเหลือ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกรมทางหลวง และเทศบาลเมืองคลองหลวง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลอัตราการสูบ 28,000 ลิตร/วินาที บริเวณหน้าไทวัสดุ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อเตรียมพร้อมการระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่ให้ทันต่อสถานการณ์