คุ้มครองสิทธิ ร่วมกับ สยจ. สมุทรปราการ เยียวยาเหยื่อ กรณีลูกสาววัย 14 พาเพื่อนแทงแม่ดับ พี่ชายเจ็บ รวม 2 ราย เป็นเงินกว่า 1 แสนบาท

จากเหตุกรณี เหตุสลดในครอบครัว เด็กหญิงวัย 14 ปีวางแผนให้เพื่อนชายวัย 16 ปี ฆ่าแม่ตัวเอง พี่ชายที่เข้าไปห้ามได้รับบาดเจ็บ เหตุเกิดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ นั้น

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดเผยว่า ตนรู้สึกเสียใจกับกรณีดังกล่าว ซึ่งผู้ร่วมก่อเหตุเป็นบุคคลภายในครอบครัว และก่อเหตุอย่างอุกอาจโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย จึงได้ประสานความร่วมมือกับ นายนนทจิตร เนตรพุกกณะ ยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหาย ตามหลักมนุษยธรรม หลักสิทธิมนุษยชน และหลักกฎหมาย โดยเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดสมุทรปราการ

โดยมี นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน ได้มีการประชุมครั้งที่ 5/2565 พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ทายาทผู้เสียหาย ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559) กรณีผู้เสียชีวิต ได้รับค่าตอบแทนกรณีถึงแก่ความตาย จำนวน 50,000 บาท และค่าจัดการศพ จำนวน 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 70,000 บาท และกรณีผู้บาดเจ็บ ได้รับค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ จำนวน 9,930 บาท และค่าตอบแทนความเสียหายอื่น จำนวน 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 39,900 บาท ซึ่งรวมทั้ง 2 ราย ได้รับเงินเป็นจำนวนทั้งสิ้น 109,900 บาท

นอกจากนี้ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม หรือผู้เสียหายในคดีอาญา และให้ความคุ้มครองพยานในคดีอาญา เพื่ออำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ ส่วนกลาง (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) และส่วนภูมิภาค (สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ) หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง