EXIM BANK และ Saudi EXIM พบปะหารือแนวทางส่งเสริมการค้าการลงทุนไทย-ซาอุดีอาระเบีย

นางวรางคณา วงศ์ข้าหลวง (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พบปะหารือกับนายยะห์ยา เอ อัลฮาร์ติ (ขวา) ผู้จัดการอาวุโส ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าซาอุดีอาระเบีย (Saudi EXIM) เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในการสนับสนุนการค้าและการลงทุนไทย-ซาอุดีอาระเบียตามนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรม ณ งาน Saudi-Thai Investment Forum ซาอุดีอาระเบีย ระหว่างร่วมคณะนายดอน ปรมัถต์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้แทนภาครัฐและเอกชน เดินทางเยือนซาอุดีอาระเบีย เมื่อเร็ว ๆ นี้