สรุปปริมาณฝนสะสมรายวันที่ผ่านมา (17 พ.ค. – 19 พ.ค. 2565)

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 มีฝนตกอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงหนักมาก ปริมาณฝนสูงสุด(ฝนหนักมาก) วัดได้ 253.0 มม. ที่ จ. อยุธยา

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ปริมาณฝนลดลง ปริมาณฝนสูงสุด(ฝนหนัก) วัดได้ 67.3 มม. ที่ จ. บุรีรัมย์

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ปริมาณฝนลดลง ยกเว้นภาคเหนือ ปริมาณฝนสูงสุด(ฝนหนัก) วัดได้ 58.2 มม. ที่ จ. สุโขทัย