กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ขอรายงานสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำ ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ดังนี้

1. ประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ

ตามประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 14/2565 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 กองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้แจ้งเตือนระดับน้ำในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอยู่เดิมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในช่วงวันที่ 19 – 25 พฤษภาคม 2565 บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน ตาก อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี นครราชสีมา ชัยภูมิ บึงกาฬ หนองคาย อุดรธานี สกลนคร นครพนม กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี กรุงเทพมหานคร สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก ระยอง จันทบุรี ตราด ระนอง พังงา และภูเก็ต

2. ผลการดำเนินงานตามมาตรการรองรับ ฤดูฝน ปี 2565

กรมชลประทาน ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลันในช่วงวันที่ 19 – 25 พ.ค. 2565อย่างใกล้ชิด โดยตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอ่างเก็บน้ำ อาคารบังคับน้ำ ติดตาม ตรวจสอบ ซ่อมแซม แนวคันกั้นน้ำ กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ รวมทั้งเตรียมแผนเผชิญเหตุรับสถานการณ์น้ำหลาก เพื่อบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือได้ทันที รวมถึงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง

3. สภาพอากาศ

การคาดการณ์สภาพอากาศ วันที่ 20 พ.ค. 65 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาและอ่าวมะตะบันมีแนวโน้มจะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่ 20 – 23 พ.ค. 65 และเคลื่อนผ่านประเทศเมียนมา เข้าสู่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง ตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก

4. ผลการจัดสรรน้ำ (สะสมตั้งแต่ 1 พ.ค. 65 ถึงปัจจุบัน)

4.1 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถจัดสรรน้ำได้มีจำนวน 35 แห่ง มีปริมาณน้ำใช้การทั้งสิ้น 15,741ล้าน ลบ.ม. (33%) มีแผนการจัดสรรน้ำ 14,735 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีการจัดสรรน้ำแล้ว 2,265 ล้าน ลบ.ม. (15%)

4.2 พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีอ่างเก็บน้ำที่สามารถจัดสรรน้ำได้มีจำนวน 4 แห่ง (เขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักฯ) มีปริมาณน้ำใช้การทั้งสิ้น 3,195 ล้าน ลบ.ม. (18%) มีแผนการจัดสรรน้ำ 4,000 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีการจัดสรรน้ำแล้ว 618 ล้าน ลบ.ม. (15%)

5. สถานการณ์อุทกภัยในปัจจุบัน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานสถานการณ์อุทกภัยในช่วงวันที่ 15 – 19 พ.ค. 65 มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 10 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ แพร่ ลำปาง น่าน อุตรดิตถ์ พะเยา กำแพงเพชร พิษณุโลก นครราชสีมา และพระนครศรีอยุธยา รวม 16 อำเภอ 24 ตำบล 37 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 302 ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 4 จังหวัด 12 อำเภอ 22 ตำบล ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก กำแพงเพชร และพระนครศรีอยุธยา