📢 ประกาศสอบขึ้นทะเบียนผู้สั่งใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ครั้งที่ 1/2565

📢 ประกาศสอบขึ้นทะเบียนผู้สั่งใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ครั้งที่ 1/2565

https://www.facebook.com/100069182200543/posts/318027197180018/?d=n