กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ขอรายงานสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำ ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ดังนี้

1. ประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ

ตามประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 14/2565 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 กองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้แจ้งเตือนระดับน้ำในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอยู่เดิมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในช่วงวันที่ 19 – 25 พฤษภาคม 2565 บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน ตาก อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี นครราชสีมา ชัยภูมิ บึงกาฬ หนองคาย อุดรธานี สกลนคร นครพนม กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี กรุงเทพมหานคร สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก ระยอง จันทบุรี ตราด ระนอง พังงา และภูเก็ต

2. ผลการดำเนินงานตามมาตรการรองรับ ฤดูฝน ปี 2565

กรมทรัพยากรน้ำ สำรวจพื้นที่กำหนดจุดติดตั้งสถานีเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม (Early Warning System) ประจำปีงบประมาณ 2565 ในเขตพื้นที่จังหวัดสตูล เพื่อให้ได้จุดติดตั้งที่มีความเหมาะสม ทำให้สถานีเตือนภัยทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

3. สภาพอากาศ

การคาดการณ์สภาพอากาศ วันที่ 19 พ.ค. 65 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย เริ่มมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคใต้ ส่วนในช่วงวันที่ 19 – 24 พ.ค. 65 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง กับมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางด้านตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ และภาคกลาง

4. ผลการจัดสรรน้ำ (สะสมตั้งแต่ 1 พ.ค. 65 ถึงปัจจุบัน)

4.1 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถจัดสรรน้ำได้มีจำนวน 35 แห่ง มีปริมาณน้ำใช้การทั้งสิ้น 15,736ล้าน ลบ.ม. (33%) มีแผนการจัดสรรน้ำ 14,735 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีการจัดสรรน้ำแล้ว 2,153 ล้าน ลบ.ม. (15%)

4.2 พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีอ่างเก็บน้ำที่สามารถจัดสรรน้ำได้มีจำนวน 4 แห่ง (เขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักฯ) มีปริมาณน้ำใช้การทั้งสิ้น 3,175 ล้าน ลบ.ม. (17%) มีแผนการจัดสรรน้ำ 4,000 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีการจัดสรรน้ำแล้ว 588 ล้าน ลบ.ม. (15%)

5. การบริหารจัดการน้ำ การสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยคณะกรรมการลุ่มน้ำ และการอบรม “คณะกรรมการลุ่มน้ำและเครื่องมือขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ” เพื่อร่วมแก้ไขปัญหา และสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำในทุกมิติ