พม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ขั้นสูง

พม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ขั้นสูง จำนวน 420 ชั่วโมง เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ และสนับสนุนในการพัฒนาและเสริมศักยภาพแก่กลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุ อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นสูง จำนวน 420 ชั่วโมง เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ และสนับสนุนในการพัฒนาและเสริมศักยภาพแก่กลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุ (หลักสูตรผ่านการรับรองตามมาตรฐาน) ณ ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการอบรมตามเกณฑ์จะได้รับ “ประกาศนียบัตร” และขึ้นทะเบียนเป็นผู้บริการตามกฏกระทรวงฯ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

•อายุ 18 ปีขึ้นไป

•วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป

•ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง สุขภาพแข็งแรง

•มีใจรักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี

กำหนดการ

•เปิดรับสมัคร 17 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2565

•สอบสัมภาษณ์ 16 มิถุนายน 2565

•ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม 17 มิถุนายน 2565

•ลงทะเบียนรายงานต 29 มิถุนายน 2565

•พิธีเปิดและอบรมตามหลักสูตร 1 กรกฏาคม 2565
(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)

อบรมฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

•ฟรี ค่าเรียนตลอดหลักสูตร

•ฟรี ชุดยูนิฟอร์ม

•ฟรี ที่พัก อาหาร 1 มื้อ (มื้อกลางวัน)

•ฟรี อุปกรณ์การเรียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

•กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : 02 642 4306 หรือ Facebook กรมกิจการผู้สูงอายุ

•Facebook งานฝึกอบรมศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย