อบต.รางจรเข้ บูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ สามารถให้ผู้เสพไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างสิ้นเชิง ร้อยละ 40 ต่อเนื่องประจำทุกสัปดาห์

นายพงศกร มงคลหมู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้   เปิดเผยว่า การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลรางจรเข้  และพื้นที่ใกล้เคียง ของอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อบต.รางจรเข้ ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานมาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง  ประกอบด้วย  สถานีตำรวจภูธรเสนา  ผู้นำท้องถิ่น และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  ภายใต้โครงการ “ประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด”  โดยนำผู้เสพเข้ามาตรวจปัสสาวะ และนำเข้าบำบัด  พร้อมดูแลมอบข้าวกล่องให้ผู้รับการบำบัดเป็นประจำทุกสัปดาห์   จนสามารถทำให้ผู้เสพเลิกเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างสิ้นเชิง ร้อยละ 40

ขณะเดียวกัน มีบางส่วนหนีออกนอกพื้นที่ ร้อยละ 20  ยังคงเหลือที่เสพและบำบัดอยู่อีกร้อยละ 40  ล่าสุด ไม่มีผู้เสพเพิ่มอีก  อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จะทำต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์  เพื่อมุ่งหวังให้คนพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงพ้นจากภัยยาเสพติด และเข้าไปอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข