หน่วยงานพม.ลำปางหลายหน่วยงานหนุนแผนชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่เมาะประจำปี 65

หน่วยงานพม.ลำปางหลายหน่วยงานหนุนแผนชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่เมาะประจำปี 65 ขับเคลื่อนครอบคลุมทุกตำบล ณ ห้องประชุมสาธารสุขอำเภอแม่เมาะ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.นางสาว ฉัฐพร งามเกลี้ยงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ร่วมประชุม แนวทางขับเคลื่อนงานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่เมาะ และการบูรณาการหน่วยงานกระทรวง พม.ลำปาง พร้อมด้วย นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 60 คน ได้แก่ นาง ธยานี ศรีโรจนกุล สมาชิกสภาจังหวัดลำปาง เขต 1 อำเภอแม่เมาะ ,ที่ทำการปกครอง อำเภอ, เทศบาลตำบลแม่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง สสอ.แม่เมาะ รพ.เเม่เมาะ maemoh smart city พมจ.ลำปาง และชมรมผู้สูงอายุ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยผู้เข้าประชุม คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ อำเภอแม่เมาะ มีมติทั้งหมด3 เรื่อง ดังนี้

1. ทบทวนการแต่งตั้ง คกก.ผู้สูงอายุอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน

2. การขับเคลื่อน ชมรมฯ

3. ข้อมูล สถานการณ์ ผู้สูงอายุ

การขับเคลื่อนระบบสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ…และแนวทางการขับเคลื่อนฯเพื่อให้คณะกรรมการได้ขับเคลื่อนไปครอบคลุมทุกตำบลต่อไป