ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องหยุดสูบจ่ายน้ำ สถานีสูบจ่ายน้ำบางพลี เป็นการชั่วคราว ในคืนวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 23.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

ถนนตำหรุ-บางพลี ตั้งแต่แยกเทพารักษ์ ถึงถนนสุขุมวิทสายเก่า

ถนนแพรกษา ถนนเมืองใหม่บางพลี ถนนบางบ่อ-คลองด่าน

ถนนเทพารักษ์ ตั้งแต่แยกศรีนครินทร์ ถึงสุดเขต กปน.

ถนนสุขุมวิท ตั้งแต่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถึงโรงไฟฟ้า EPEC

ถนนคลองด่าน-บางพลี

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

การประปานครหลวง