กรมทางหลวงชนบท พัฒนาเส้นทางสาย อด.4002 จ.อุดรธานี สนับสนุนการเดินทางอย่างสะดวกปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

กรมทางหลวงชนบท พัฒนาเส้นทางสาย อด.4002 จ.อุดรธานี สนับสนุนการเดินทางอย่างสะดวกปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี ดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทสาย อด.4002 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2096 – บ้านสร้างคอม อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี รวมระยะทาง 3 กิโลเมตร ซึ่งเป็นการยกระดับชั้นทางเพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณยานพาหนะในแต่ละปีโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดหรือเทศกาล

และเนื่องจากสายทางดังกล่าวเป็นเส้นทางลัดทางเลี่ยงที่เชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวอ่างน้ำพาน อำเภอสร้างคอม และแหล่งมรดกโลกบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จึงเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวให้นักเดินทางสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการยกระดับมาตรฐานงานทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสะดวกและความปลอดภัยให้กับผู้ใช้เส้นทางในโครงข่ายคมนาคม ปัจจุบันโครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้สัญจรได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยได้ดำเนินการขยายความกว้างของผิวจราจรให้มีความกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0 – 1.50 เมตร พร้อมติดตั้งระบบระบายน้ำ งานป้ายจราจร และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยตลอดแนวเส้นทางของโครงการ