ประธานรัฐสภา พร้อมปลัด พม. ร่วมมอบหน้ากากอนามัยและนมผงสำหรับเด็กให้กลุ่มเปราะบางเดือดร้อนจากโควิด – 19 ที่ จ.อุดรธานี

วันที่ 14 พ.ค. 65 เวลา 09.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และ ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ได้ร่วมลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อมอบหน้ากากอนามัยสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 10,000 ชิ้น และหน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก จำนวน 2,000 ชิ้น ให้กับนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เพื่อส่งต่อให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางสำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19 อีกทั้งได้มอบนมผงสำหรับเด็กในโครงการ “พม. ปันสุข”  เพื่อนำไปช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเปราะบางที่ขาดแคลน โดยเฉพาะครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว โดยมีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่ช่วยแจกจ่ายอย่างทั่วถึงต่อไป

นางพัชรี กล่าวว่า หากกลุ่มเปราะบางและประชาชนประสบปัญหาทางสังคมและได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของโควิด – 19 สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่  ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการ 24 ชั่วโมง และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.) ในพื้นที่ ทั้งนี้ กระทรวง พม. พร้อมช่วยเหลืออย่างเต็มที่