กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่งมอบยาฟ้าทะลายโจร 25,000 แคปซูล รักษาผู้ป่วยโควิด-19

วันที่ 14 พ.ค. 65 นายศักดิ์ชัย ไชยพุทธ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่งมอบยาฟ้าทะลายโจรชนิดแคปซูลให้แก่เทศบาลตำบลพลายชุมพล จำนวน 25,000 แคปซูล เพื่อนำไปใช้รักษาและบรรเทาอาการป่วยของผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลายชุมพล โดยมีนายสมชาย สุขป้อม นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล เป็นผู้แทนรับมอบ นางสาวอภินัน จูเกษม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก และผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

นายศักดิ์ชัย ไชยพุทธ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับการประสานจากสำนักงานเทศบาลตำบลพลายชุมพล ขอความอนุเคราะห์ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร เพื่อนำไปใช้รักษาอาการของผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ ทำให้ในพื้นที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีผู้ป่วยสะสมเข้าสู่ระบบการรักษาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลายชุมพล สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพลายชุมพล จำนวน 1,374 ราย ส่วนใหญ่มีอาการเล็กน้อย เป็นกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว จึงแยกกักตัวที่บ้าน หรือ Home isolation รักษาตามอาการ ซึ่งโรงพยาบาลฯ มีความต้องการใช้ยาฟ้าทะลายโจรเพื่อรักษาอาการของผู้ป่วยทุกรายอย่างต่อเนื่อง โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้สนับสนุนยาฟ้าทะลายโจร จำนวน 25,000 แคปซูล เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนยาฟ้าทะลายโจร ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ที่เข้าสู่ระบบการรักษาของโรงพยาบาลฯ เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นและสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติต่อไป

ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายในการส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร และประชาชนทั่วไป หันมาสนใจปลูกฟ้าทะลายโจร เพื่อให้ประชาชนมีพืชสมุนไพรไว้ใช้ประจำบ้าน พร้อมทั้ง การส่งเสริมให้มีการปลูกฟ้าทะลายโจรในเชิงพาณิชย์ผ่านระบบสหกรณ์เชื่อมโยงวัตถุดิบป้อนเข้าสู่ตลาดตามความต้องการ ภายใต้การสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ถือเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่ช่วยสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ได้เป็นอย่างดี จากกระแสตอบรับของประชาชนที่ใช้ยาฟ้าทะลายโจรเพิ่มมากขึ้น เพื่อรักษาอาการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างได้ผล

วรนุช มีชัย/ภาพ/ข่าว
ทีมงานประชาสัมพันธ์/สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก