“อธิรัฐ” ติดตามมาตรการดูแลความปลอดภัยเรือโดยสารนักท่องเที่ยว พัทยา-เกาะล้าน ช่วงวันหยุด รับกระแสเปิดประเทศ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมมาตรการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ณ ท่าเทียบเรือพัทยาใต้ (แหลมบาลีฮาย) เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังจากเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เนื่องจากเป็นท่าเทียบเรือท่องเที่ยว และเรือโดยสารที่สำคัญของเมืองพัทยา รองรับนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 7,000 – 10,000 คนต่อวัน และในช่วงวันหยุดยาว ระหว่างวันที่ 13-16 พ.ค.65 คาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ กล่าวว่า เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านมาตรการรักษาความปลอดภัย และป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ตนจึงได้สั่งการให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา
1. ตรวจสอบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยบนเรือโดยสารและเรือบริการท่องเที่ยว ประกอบด้วย อุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆ พวงชูชีพ เสื้อชูชีพ บอร์ดชูชีพ
2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารสวมใส่ชูชีพตลอดการเดินทาง
3. คนประจำเรือ และผู้ควบคุมเรือ ต้องควบคุมเรือด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นหลัก

รัฐมนตรีช่วยฯ ได้กำชับมาตรการด้านสาธารณสุขในการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด โดยการเว้นระยะห่างในการใช้บริการหรือ Social Distance การคัดกรองและการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคจุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง รวมถึงขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง