สถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 14 พ.ค. 65

+ ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักบางแห่ง
+ ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักบริเวณ จ.สกลนคร (108 มม.) จ.นราธิวาส (57 มม.) และ จ.น่าน61 (108 มม.)
+แม่น้ำสายหลัก น้ำน้อยถึงปกติ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนแม่น้ำโขง มีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
+ ปริมาณน้ำ แหล่งน้ำทุกขนาด 45,646 ล้าน ลบ.ม. (56%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 39,826 ล้าน ลบ.ม. (56%) เฝ้าระวังน้ำน้อย บริเวณภาคเหนือ (3 แห่ง) ภาคตะวันออก (1 แห่ง)

กอนช. ติดตามหน่วยงานดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ตามแผนปฏิบัติการมาตรการรับมือฤดูฝนโดยกรุงเทพมหานคร ดำเนินการ ดังนี้
 ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองรางอ้อรางแก้วจากช่วงถนนพหลโยธินถึงซอยพหลโยธิน 65 แยก 2 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตบางเขนด้านทิศตะวันตก
 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำคลองหลุมไผ่ ตอนคลองลาดพร้าว เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ด้านใต้เขตบางเขน และด้านเหนือเขตลาดพร้าว ตั้งแต่ถนนพหลโยธินถึงถนนประดิษฐ์มนูญธรรม อีกทั้งยังสามารถป้องกันน้ำเอ่อล้นจากคลองลาดพร้าวเข้ามาในพื้นที่ได้
 บ่อสูบน้ำถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าและขาออก ช่วงลงคลองบางบัว ด้านทิศเหนือและทิศใต้ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายในถนนพหลโยธิน ฝั่งขาเข้าและขาออก ตอนลงคลองบางบัว
 ระบบ Pipe jacking และบ่อสูบน้ำ ถนนพหลโยธิน บริเวณแยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบาย บริเวณแยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถึงหน้ากรมป่าไม้
 บ่อสูบน้ำถนนเสนานิคม 1 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำขังรอการระบายในถนนเสนานิคม 1
 สถานีสูบน้ำคลองห้วยขวาง ตอนคลองบางซื่อเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนซอยอินทามระ 41 จากน้ำท่วมขัง และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลองห้วยขวาง

กอนช. ขอให้หน่วยงานเร่งดำเนินการเตรียมความพร้อม 13 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 65 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน และบรรเทาความเดือดร้อนที่อาจกระทบต่อประชาชน