ม.ศรีปทุม เปิดรับสมัครหลักสูตรน้องใหม่ ในยุคดิจิทัล “วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์” (CSI)

ทำความรู้จักหลักสูตรน้องใหม่ IT SPU ในยุคดิจิทัล

สาขา CSI วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาล้ยศรีปทุม

เน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ แบบ Full Stack

เขียนครบ จบในคนเดียว

เป็นหลักสูตรที่ทันสมัย ครอบคลุมทุกเทคโนโลยีดิจิทัล

CLOUD ,COMPUTING ,AI ,IOT ,BLOCKCHAIN ,BIG DATA

หลักสูตรตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม

สร้างความเป็นมืออาชีพด้วยมืออาชีพ

สร้าง Start Up ,นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ,นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ,โปรแกรมเมอร์ ,นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ,นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ

จบไปมีงานทำแน่นอน

สมัครได้แล้ววันนี้!!

พร้อมรับทุน SPU โควตา 15,000 บาท*

มาแรงไฟลุก

#Dek65 มาเลย

ม.6 / ปวช.

สมัครและลงทะเบียนออนไลน์

คลิก : www.spu.ac.th/apply/quota65

วันนี้ – 15 พ.ค. 65

*เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

โทร : 0614205641-4