🙏 จังหวัดนนทบุรีขอเชิญชวนประชาชนทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 19 รูป

🕤 ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.30 น.

ณ ลานบุญ ลานธรรม ลานปัญญา วัดโตนด ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

🐟 และพิธีปล่อยพันธุ์ปลา ณ บริเวณท่าน้ำวัดโตนด ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี