กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ขอรายงานสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำ ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ดังนี้

1. ประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ

1.1 ตามประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 12/2565 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน ในช่วงระหว่างวันที่ 10 – 17 พฤษภาคม 2565 บริเวณภาคเหนือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาก นครสวรรค์ และอุทัยธานี ภาคใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา

1.2 ตามประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 13/2565 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้แจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ในช่วงระหว่างวันที่ 11 – 19 พฤษภาคม 2565 บริเวณสถานีเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และสถานีเชียงคาน จังหวัดเลย ถึงสถานีโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

2. ผลการดำเนินงานตามมาตรการรองรับ ฤดูฝน ปี 2565

กรมชลประทาน ดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ คลองส่งน้ำสายใหญ่อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร และคลองบางซอ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและการระบายน้ำมากยิ่งขึ้น

3. สภาพอากาศ

การคาดการณ์สภาพอากาศ ในช่วงวันที่ 13-14 พ.ค. 65 พบว่า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก สำหรับพายุไซโคลน “อัสนี”บริเวณชายฝั่งประเทศอินเดียตอนกลางได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันแล้ว พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางใต้เล็กน้อยอย่างช้าๆ คาดว่าจะอ่อนกำลังลงตามลำดับในระยะต่อไปโดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย

4. ผลการจัดสรรน้ำ (สะสมตั้งแต่ 1 พ.ค. 65 ถึงปัจจุบัน)

4.1 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถจัดสรรน้ำได้มีจำนวน 35 แห่ง มีปริมาณน้ำใช้การทั้งสิ้น 16,100 ล้าน ลบ.ม. (34%) มีแผนการจัดสรรน้ำ 14,735 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีการจัดสรรน้ำแล้ว 1,395 ล้าน ลบ.ม. (9%)

4.2 พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีอ่างเก็บน้ำที่สามารถจัดสรรน้ำได้มีจำนวน 4 แห่ง (เขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักฯ) มีปริมาณน้ำใช้การทั้งสิ้น 3,206 ล้าน ลบ.ม. (18%) มีแผนการจัดสรรน้ำ 4,000 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีการจัดสรรน้ำแล้ว 403 ล้าน ลบ.ม. (10%)

5. สถานการณ์อุทกภัยในปัจจุบัน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานสถานการณ์อุทกภัยในช่วงวันที่ 5 – 12 พ.ค. 65 มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 10 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ น่าน แม่ฮ่องสอน นครพนม อุบลราชธานี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา รวม 12 อำเภอ 15 ตำบล 40 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 681 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 2 ราย ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด