ผู้ว่าเดี่ยวฯ ไพบูลย์ ณะบุตรจอม เปิดงาน ไหว้ครูลิเก ประจำปี 2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร คนที่ 58 เป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยเครื่องบวงสรวง ไหว้ครูลิเก มีแขกผู้มีเกียรติพร้อมทั้งศิลปิน นักแสดงลิเก มาร่วมพิธีไหว้ครู ในงานนี้ เป็นจำนวนมาก

ซึ่งจังหวัดพิจิตรมีคณะลิเก ซึ่งเป็นการแสดง หรือการละเล่นของไทยที่มีมาแต่โบราณ และคนที่ประกอบอาชีพเหล่านี้อยู่ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรเป็นจำนวนมาก จึงมีการไหว้ครูในทุกๆปี เพื่อเป็นการรำลึกนึกถึงคุณครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาศาสตร์และศิลป์วิชาการละเล่นหรือการแสดงลิเก ที่มีความเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาและดูแลศิลป์ แขนงนี้อยู่

ซึ่งในวันดังกล่าวนี้ ได้รับเกียรติและการสนับสนุนจาก นายพิเชษฐ์ เอี่ยมชาวนา (น้าโย่งเชิญยิ้ม) มาเป็นผู้อ่านโองการในพิธี ทั้งนี้การจัดงานเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามที่ สมาคมลิเกจังหวัดพิจิตร ภายใต้การนำทีมโดย นายวิรัตน์ ยื่นแก้ว(แสงวิรัตน์) นายกสมาคม ลิเกจังหวัดพิจิตร เป็นผู้ขับเคลื่อนและเป็นผู้รวบรวมผู้ประกอบอาชีพลิเกในพื้นที่พิจิตรและประกอบกิจกรรมนี้ในทุกๆปีที่ผ่านมา อย่างยิ่งใหญ่