อำเภอบางปะอิน และเทศบาลตำบลบางกระสั้น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมโครงการชุมชนคนรักษ์น้ำสาธารณะ (จิตอาสารักษ์คลองเปรมประชากร)

อำเภอบางปะอิน และเทศบาลตำบลบางกระสั้น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมโครงการชุมชนคนรักษ์น้ำสาธารณะ (จิตอาสารักษ์คลองเปรมประชากร) เราทำความดีด้วยหัวใจ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายวัชระ กระแสร์ฉัตร์ นายอำเภอบางปะอิน ลงพื้นที่ร่วมกับ นางสาวสรัญญา ลีวัฒนะ นายกเทศบาลตำบลบางกระสั้น นายไชยา เจริญยิ่ง ปลัดอำเภออาวุโส นายธนิษฐ์ วงษ์คำ ปลัดเทศบาล ฯ นางวาศิณี กิจรัตนี รองปลัดเทศบาลฯ นายรวิรัชต์ ลีวัฒนะ สมาชิกสภาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายเผชิญ ขวัญยืน กำนันตำบลบางกระสั้น ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ และ ประชาชนจิตอาสาตำบลบางกระสั้นได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการชุมชนคนรักษ์น้ำสาธารณะ (จิตอาสารักษ์คลองเปรมประชากร) เราทำความดีด้วยหัวใจ

โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดเส้นทาง เก็บขยะ ตัดหญ้า พร้อมการกำจัดสิ่งกีดขวางบริเวณคลองเปรมประชากร และปรับทัศนีย์ภาพ เพื่อให้เกิดความสะอาดเรียบร้อยพื้นที่ถนนและคลองเปรมประชากร ตำบลบางกระสั้นให้เกิดความสวยงามพร้อมทั้งตรวจความความชำรุดเสียหายของถนนบริเวณปากทางเข้าคลองเปรมประชากร โดยให้ผอ.ชลประทานรังสิตเหนือมาชี้แจงเพื่อแก้ไขปัญหาการทรุดตัวของถนนบริเวณดังกล่าวโดผอ.ชลประทานรังสิตเหนือรับเรื่องไปดำเนินการแก้ไขโดยด่วนเพื่อให้การสัญจรของพี่น้องประชาชนให้เกิดความปลอดภัยต่อไป