รมว. เฮ้ง รับข้อสั่งการ นายกรัฐมนตรี เดินเครื่องภาคแรงงานเต็มกำลัง รับนโยบายการเปิดประเทศ

กระทรวงแรงงาน รุกสถานประกอบการ ขุดตำแหน่งงานเพื่อให้บริการคนหางานทั่วประเทศผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” รับนโยบายเปิดประเทศฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาล

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในประเทศไทยและทั่วโลกที่กำลังคลี่คลาย รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน พร้อมที่จะเดินเครื่องภาคแรงงาน และธุรกิจเต็มกำลัง สอดรับนโยบายการเปิดประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาล ในส่วนกระทรวงแรงงาน พร้อมขานรับนโยบายด้วยวิธีกระตุ้น และส่งเสริมการมีงานทำ ร่วมกับการพัฒนาการให้บริการจัดหางานผ่านระบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ

“ขณะนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญที่กระทรวงแรงงานต้องทำงานให้หนักขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คนหางานมีโอกาสประกอบอาชีพอย่างมั่นคงและยั่งยืน ตามความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของตนเอง และนายจ้าง สถานประกอบการมีแรงงานที่มีทักษะเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อขับเคลื่อนกิจการ โดยมอบหมายกรมการจัดหางานเร่งหาตำแหน่งงานเชิงรุกจากบริษัทที่มีศักยภาพ และต้องการจ้างแรงงานเป็นจำนวนมากจากทั่วประเทศ เพื่อมาบรรจุไว้ใน แพลตฟอร์ม ไทยมีงานทำ ให้ประชาชนที่ต้องการหางานเลือกค้นหาตำแหน่งงาน และสมัครงานได้ทุกที่ ทุกเวลา ตามความสะดวก โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผู้สมัครใช้บริการจัดหางานผ่านแพลตฟอร์ม ไทยมีงานทำ 172,969 คน ได้รับการบรรจุงาน 123,711 คน ก่อรายได้โดยประมาณ 16,020,173,400 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันยี่สิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยบาท)” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานรับข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยเมื่อวานนี้ (วันที่ 11 พฤษภาคม 2565) ได้มอบหมายนายณัฐวุฒิ ภัทรประยูร ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อเข้าพบหารือร่วมกับสถานประกอบการที่มีศักยภาพและความต้องการจ้างงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้นายจ้าง สถานประกอบการประกาศตำแหน่งงาน และคัดเลือกผู้สมัครงานจาก แพลตฟอร์ม ไทยมีงานทำ ซึ่งเป็นระบบการให้บริการจัดหางานภาครัฐ บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งผู้สมัครงาน และนายจ้าง สถานประกอบการ

จากการลงพื้นที่มีบริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ 4 ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่น ๆ (ถุงขยะ HERO) ให้ความสนใจประกาศตำแหน่งงานบนแพลตฟอร์มไทยมีงานทำ และมีความต้องการแรงงานเข้ามาทำงานในสถานประกอบการ จำนวนกว่า 250 อัตรา เป็นพนักงานในส่วน office จำนวนกว่า 50 อัตรา เช่น พนักงานธุรการ พนักงานการเงิน พนักงานการบัญชี พนักงานขาย ในประเทศ/ต่างประเทศ และพนักงานธุรการขายในประเทศ/ต่างประเทศ จบการศึกษา ในระดับปวส.-ปริญญาตรี อายุ 18 – 40 ปี

และพนักงานฝ่ายผลิต จำนวนกว่า 200 อัตรา จบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) อายุ 18 – 40 ปี ซึ่งหลังจากนี้กรมการจัดหางานยังมีแผน จะจัด Roadshow ทั่วประเทศต่อไป เพื่อเร่งหาตำแหน่งงานเชิงรุกจากบริษัทที่มีศักยภาพ มีความน่าเชื่อถือ และเป็นเป้าหมายของผู้สมัครงาน อาทิ กลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

“สำหรับผู้ที่ต้องการมีงานทำ และนายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการรับสมัครงาน สามารถใช้บริการที่เว็บไซต์ “ไทยมีงานทำ.doe.go.th” หรือแอปพลิเคชัน “ไทยมีงานทำ” โดยคนหางานสามารถค้นหาข้อมูลตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด โดย Matching ตำแหน่งงานตามพื้นที่ และ ภูมิลำเนา รวมถึงจับคู่ตำแหน่งงานจากความรู้ ความสามารถ และทักษะที่มีอยู่ และสำหรับนายจ้าง สถานประกอบการ ที่ต้องการช่องทางรับสมัครงาน สามารถลงทะเบียนนายจ้าง เพื่อประกาศตำแหน่งงาน และคัดลอกรายชื่อผู้หางาน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน 1694” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว