คณะกรรมการจากสำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่คัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5ดี พรีเมี่ยม และ 5ดี พรีเมี่ยม พลัส ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายกาเรียน ยืนยงชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนางประคอง บุญสวน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายสมประสงค์ น้อยจันทร์ ผอ.กศน.อำเภอชนแดน ว่าที่ร้อยตรีประจวบ เจนชัย ผอ.กศน.อำเภอหล่มสัก และนางอำนวย กิจนัย ผอ.กศน.อำเภอศรีเทพ คณะกรรมการคัดเลือกลงพื้นที่ในการดำเนินการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม และกศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ณ กศน.ตำบลพุทธบาท กศน.อำเภอชนแดน และกศน.ตำบลห้วยใหญ่ กศน.อำเภอเมืองเพชรบูรณ์