วธ.เชิญเที่ยวงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กระทรวงวัฒนธรรม เชิญเที่ยวงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย “สืบศิลป์ถิ่นอีสาน ESAN DOO DEE “ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และงานวิสาขบุปณณมีบูชา ประเพณีบูชาพระธาตุยาคู ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๓ -๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว การแสดงมหรสพ “โขน” การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม (CCPOT) จาก ๒๐ จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไทยพื้นเมืองและผ้าไทยร่วมสมัย “ภูษาผ้าศิลป์ถิ่นอีสาน” ณ โบราณสถานพระธาตุยาคู จังหวัด กาฬสินธุ์