ผู้ว่าฯ นนท์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้และปลูกป่า ตาม “โครงการป่าของเราชาวนนทบุรี” เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ที่ ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้และปลูกป่า ตาม “โครงการป่าของเราชาวนนทบุรี” เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 โดยมีนางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายจำลอง ขำสา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจในจังหวัดนนทบุรี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอไทรน้อยเข้าร่วมกิจกรรม เป็นจำนวนมาก เพื่อร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนนทบุรีให้เป็น “เมืองน่าอยู่” ตามวิสัยทัศน์ของจังหวัด

โดยภายหลังเปิดกิจกรรม นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมปลูกต้นนนทรี ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดนนทบุรี มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Peltophorum Pterocarpum เป็นไม้ยืนต้นในวงศ์ถั่ว ทรงพุ่มสูงได้ถึง 25 เมตร กึ่งผลัดใบ เรือนยอดรูปร่ม แผ่กว้าง ใบเป็นใบประกอบขนนกสองชั้นรูปไข่ ออกดอกเป็นช่อตั้งขนาดใหญ่ที่ปลายกิ่ง สีเหลือง มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ออกดอกในฤดูแล้งช่วงเดือนมีนาคม – มิถุนายน สำหรับต้นไม้ที่นำมาปลูกในกิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้และปลูกป่า ตาม “โครงการป่าของเราชาวนนทบุรี” เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย ต้นนนทรี ต้นยางนา และต้นมะฮอกกะนี จำนวน 130 ต้น ปลูกห่างกัน 3 เมตรต่อต้น

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี

ภาพ : ประยงค์ วิลัย ช่างภาพจังหวัดนนทบุรี