“บิ๊กอู๋” พบปะชาวบุรีรัมย์ สร้างงาน สร้างอาชีพ กลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน ขับเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน

รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินของสมาชิกกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน พร้อมมอบทุนสนับสนุนแก่สมาชิกนำไปต่อยอด สร้างงาน สร้างอาชีพ มีรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ขับเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน

วันที่ 7 พ.ค.61 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เยี่ยมชมกระบวนการผลิตการทำวิกผม และการสอนสมาชิกกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านทำวิกผม ณ บริษัท แอดเดอรานสไทย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 122 หมู่ 9 ถ.บุรีรัมย์ – ประโคนชัย ต.อิสาน อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โดยบริษัท แอดเดอรานสไทย จำกัด ผู้ผลิตวิกผมจำหน่ายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ มีพนักงาน 615 คน มีผู้รับงานทำวิกผมไปทำที่บ้าน จำนวน 1,542 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงบริษัท มีพนักงานที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนกองทุนประกันสังคม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.61) จำนวน 618 คน

จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานมอบเงินกู้ยืมจากกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านให้กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน ซึ่งรับเย็บเสื้อผ้าให้กับฟลายนาว (FN) และนารายา ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งสมาชิกเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 กองทุนประกันสังคม จำนวน 10 คน ซึ่งมีความประสงค์จะขอกู้เงินกองทุนผู้รับงานไปทำที่บ้านจากกรมการจัดหางาน จำนวน 2 คน เพื่อซื้อเครื่องจักรไว้ที่บ้านสำหรับเย็บผ้าในส่วนที่สามารถนำกลับไปทำต่อที่บ้านได้ เพื่อให้สามารถเพิ่มรายได้ให้กับตนเองได้มากขึ้น

ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การดำเนินงานที่สำคัญส่วนหนึ่งคือการสนับสนุนให้แรงงานนอกระบบได้รับโอกาสในการประกอบอาชีพและมีรายได้มากขึ้น โดยการส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบผู้ที่มีความต้องการรับงานไปทำที่บ้าน ได้รับความรู้ความเข้าใจในด้านต่างๆ เกี่ยวกับการรับงานไปทำที่บ้าน ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้กับผู้รับงานไปทำที่บ้าน ผ่านกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน และสนับสนุนการร่วมกลุ่มทำงานร่วมกับชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงตามแนวทางไทยนิยมยั่งยืน