สรุปปริมาณฝนสะสมรายวันที่ผ่านมา (8 พ.ค. – 10 พ.ค. 2565)

วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 มีฝนตกอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงหนักมาก ปริมาณฝนสูงสุด(ฝนหนักมาก) วัดได้ 125.8 มม. ที่ จ. นครศรีธรรมราช

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ปริมาณฝนลดลง ปริมาณฝนสูงสุด(ฝนหนัก) วัดได้ 69.0 มม. ที่ จ. กรุงเทพมหานคร

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ปริมาณฝนเพิ่มขึ้น บริเวณภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ปริมาณฝนสูงสุด(ฝนหนักมาก) วัดได้ 95.3 มม. ที่ จ. สุโขทัย