หมอเผยเคล็ดลับหุ่นกระชับหลังคลอด ผิวสวยใส ด้วยภูมิปัญญาไทย

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯเปิดเคล็ดลับการดูแลมารดาหลัง คลอดด้วยภูมิปัญญาไทยมีงานวิจัยรองรับได้ผลดีจริงพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้แก่มารดาหลังคลอด ปัจจุบันบริการมีในชุดสิทธิประโยชน์ของ สปสช.

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ภาวะหลังคลอดเป็นช่วงที่วิกฤตที่สุดของผู้หญิงเนื่องจากระหว่างการตั้งครรภ์ ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย มีการปรับเปลี่ยนไปตามฮอร์โมนที่เพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดรอยแตกลาย บริเวณผิวหน้าท้อง แขน ขาที่ขยายใหญ่ขึ้นรวมถึงคราบปื้นดำที่เกิดบริเวณลำคอ และข้อพับต่าง ๆ ถือว่าลดความสวยงามที่ผู้หญิงพึงปรารถนาตามภาวะปกติ ดังนั้นผู้หญิงส่วนใหญ่จึงรับไม่ได้กับสภาพที่เกิดขึ้น และมักเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับรูปร่าง สัดส่วน ผิวพรรณ ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยสมัยโบราณมีการดูแลสุขภาพมารดาหลัง คลอดด้วยการอยู่ไฟ ซึ่งพบว่า องค์ความรู้เรื่องการอยู่ไฟมีใช้อยู่ในทั่วทุกภาคของประเทศไทย ภาคกลางเรียกว่า “การอยู่ไฟ” ภาคอีสานเรียกว่า “การอยู่กรรม” ภาคเหนือเรียกว่า “การอยู่กำเดือน” และภาคใต้เรียกว่า “การนั่งก้อนเส้า” ซึ่งมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค แต่ละหลักการหลัก ๆ มีความคล้ายกันคือ เป็นการให้ความร้อนกับร่างกาย


ปัจจุบันจะเห็นว่าการให้บริการดูแลมารดาหลังคลอดได้รับความนิยมอย่างมาก ได้แก่ การทับหม้อเกลือ การอยู่ไฟ เป็นต้น การผดุงครรภ์ไทยเป็นการประกอบวิชาชีพแขนงหนึ่งของสาขาการแพทย์แผนไทย ผู้กระทำต้องมีใบประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ไทย ทั้งนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ร่วมมือกับ สปสช. ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์แพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย เพื่อให้บริการแพทย์แผนไทยภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีคุณภาพและปลอดภัย คู่ขนานไปกับการแพทย์แผนปัจจุบัน โดยมีการใช้ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติเพิ่มขึ้น รวมถึงเพิ่มการเข้าถึงบริการ ด้านการแพทย์แผนไทยให้ครอบคลุมมากขึ้นในชุดสิทธิประโยชน์ของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ประชาชนพึงได้รับ ได้แก่ การนวดไทย การประคบด้วยสมุนไพรการอบสมุนไพรและการฟื้นฟูสุขภาพมารดาหลัง คลอดตามแนวเวชปฏิบัติด้านการแพทย์แผนไทย ทั้งนี้มีโรงพยาบาลที่มีการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ กระจายอยู่ทุกภูมิภาค สามารถให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ และให้บริการในการดูแลมารดาหลังคลอดได้ สอบถามรายละเอียดได้ตามสถานพยาบาลที่ใกล้บ้านของท่าน